MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
14.06.2021

Marian Turski wybrany na nowego prezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego

 
 
Ocalony z Auschwitz Marian Turski podczas 75 rocznicy wyzwolenia Auschwitz w dniu 27 stycznia 2020 Zdjęcie: Wojciech Grabowski, Marian Turski. 75 rocznica wyzwolenia Auschwitz, wycinek kadru MKO Berlin, CC BY-SA 4.0

Ocalony z Auschwitz Marian Turski podczas 75 rocznicy wyzwolenia Auschwitz w dniu 27 stycznia 2020 Zdjęcie: Wojciech Grabowski, Marian Turski. 75 rocznica wyzwolenia Auschwitz, wycinek kadru MKO Berlin, CC BY-SA 4.0

 

 

 

Po śmierci prezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Romana Kenta, który zmarł 21 maja w Nowym Jorku, członkowie prezydium MKO wybrali na nowego prezydenta ocalonego z Auschwitz polskiego więźnia żydowskiego pochodzenia i dziennikarza Mariana Turskiego z Warszawy.

Marian Turski urodził się w 1926 roku. Podczas okupacji, od 1942 roku, wraz z całą rodziną został uwięziony w getcie łódzkim. W sierpniu 1944 roku deportowany został do Auschwitz. Przeżył „marsz śmierci“, do którego SS zmusiła więźniów obozu w styczniu 1945 roku i dotarł przez Wodzisław Śląski do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a następnie do obozu koncentracyjnego Theresienstadt, gdzie późnym wieczorem 8 maja 1945 – bliski śmierci  – oswobodzony został przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Po wojnie Marian Turski pracował w Warszawie jako dziennikarz, do dziś współpracuje z redakcją tygodnika „Polityka“. Turski jest przewodniczącym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i jednym z pomysłodawców budowy Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN“ w Warszawie.

Z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Auschwitz, w styczniu 2020 roku Marian Turski wygłosił w Miejscu Pamięci Auschwitz przemówienie, które wzbudziło poruszenie na całym świecie. Wspólnie ze swymi przyjaciółmi z młodości i poprzednikami na urzędzie prezydenta MKO Noahem Flugiem (1925-2011) i Romanem Kentem (1929-2021), których znał jezszcze z czasów getta w Łodzi, od wielu lat angażował się w prace Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, która ma być ciałem opiniodawczo-doradczym dla rządu polskiego we wszystkich sprawach związanych z Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy Komitetu, podkreślił w Berlinie: „Marian Turski od wielu lat jest jednym z najważniejszych na świecie głosów politycznych ocalonych z Auschwitz, niezwykle potrzebnym zwłaszcza w czasach budzącej się wszędzie nienawiści antysemityzmu i gotowości do stosowania przemocy sił skrajnie prawicowych. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że przyjął wybór i że do następnego zebrania generalnego będzie reprezentował Międzynarodowy Komitet Oświęcimski.

Marian Turski podkreślił odnośnie wyboru swojej osoby: „Jako ocaleni z Auschwitz należymy do pokolenia, które z przerażeniem pamięta okres, kiedy Niemcy i Europa były naznaczone dyktaturami lub autorytarnymi reżimami oraz do czego to doprowadziło. Dziś – nie tylko w Europie – dochodzi do przepełnionych nienawiścią wydarzeń, które przypominają nam o tych czasach. Właśnie z tego powodu my, ocaleni z Auschwitz i Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, musimy być nadal głośno i wyraźnie słyszani w świecie".