MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
Początek XV Walnego Zgromadzenia MKO w dniu 29.08.2017: delegacja składa wieniec w byłym niemieckim obozie Auschwitz I (© Bernd Oertwig)
Początek XV Walnego Zgromadzenia MKO w dniu 29.08.2017: delegacja składa wieniec w byłym niemieckim obozie Auschwitz I (© Bernd Oertwig) 

 

XV Walne Zgromadzenie MKO w Oświęcimiu, 28–31 sierpnia 2017

Debata na temat „przejścia”: wytyczanie kierunków działania na przyszłość

Byli ocaleni więźniowie Auschwitz oraz delegaci z 15 krajów, którzy spotkali się w Oświęcimiu na XV Walnym Zgromadzeniu Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, zostali oficjalnie powitani przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę, który wystosował do jego uczestników uroczysty list, odczytany na początku zgromadzenia.

Również prezydenci Republiki Federalnej Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, oraz Republiki Austrii, Alexander Van der Bellen, przesłali uczestnikom spotkania własne listy z wyrazami szacunku. Słowa podziękowania skierował do ocalonych z Auschwitz, uczestników zebrania, sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres: „Lata, które przeżyliście Państwo jako ocaleni z Auschwitz są świadectwem Waszej siły, Waszej odwagi i Waszego zaangażowania. Dajecie Państwo nadzieję tym, którzy są prześladowani dzisiaj, a Państwa głosy wciąż wzmacniają imperatyw zwalczania antysemityzmu i innych rodzajów dyskryminacji na całym świecie, ochrony najsłabszych, obrony instytucji demokratycznych i zachowania czujności w obliczu ludobójstwa i wielu innych zbrodni”.

Pamela Appiah, uczennica szkoły zawodowej w Volkswagen AG z Wolfsburga, towarzysząca czeskiemu ocalonemu z Auschwitz prof. Felixowi Kolmerowi (© Bernd Oertwig)
Pamela Appiah, uczennica szkoły zawodowej w Volkswagen AG z Wolfsburga, towarzysząca czeskiemu ocalonemu z Auschwitz prof. Felixowi Kolmerowi (© Bernd Oertwig)  

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, Roman Kent (Nowy Jork), powitał ocalonych z Auschwitz z Izraela, Węgier, Polski, Czech, Niemiec i Stanów Zjednoczonych oraz krewnych ocalonych z Auschwitz i delegatów z Izraela, Polski, Węgier, Grecji, Kandy, Belgii, Francji, Słowacji, Słowenii, Luksemburga, Czech, Austrii, Niemiec i Włoch.

Międzynarodowy Komitet Oświęcimski na tegoroczne Walne Zgromadzenie, obok sprawozdań z pracy krajów członkowskich, świadomie zaplanował debatę na temat „przejścia”, w której dyskutowano o przyszłych priorytetach Komitetu, jego zaangażowaniu i wytyczeniu kierunków działania dla uzupełnienia prezydium MKO przez jego młodszych członków. Noah Klieger (Izrael), Eva Fahidi (Węgry), Esther Bejarano (Niemcy), prof. Felix Kolmer (Czechy) i Marian Turski (Polska) w swoich wypowiedziach i sprawozdaniach podzielili się jako ocaleni z Auschwitz nie tylko własnymi doświadczeniami z licznych rozmów z młodymi ludźmi na całym świecie, ale przede wszystkim przekazali uczestnikom debaty swoje refleksje w obliczu narastającej fali populizmu w wielu krajach, odzwierciedlającej się coraz silniej w ruchach autorytarnych, prowadzących do języka nienawiści oraz nietolerancji. Marian Turski zadał w związku z tym pytanie, które głęboko poruszyło wszystkich ocalonych: „Jak długo będziemy jeszcze w stanie wołać, interweniować i przeciwstawiać się kolejnym falom nienawiści na świecie?”. Podkreślił, że „never more – znaczy dziś przede wszystkim prowadzenie dyskusji o sposobie myślenia innych ludzi”, po czym dodał: „To było przecież naszym zadaniem po Holokauście, by po niemal całkowitej utracie naszych rodzin i naszego świata zapełnić tę przerażającą i ogromną pustkę. To zadanie – opisanie tej pustki i zapełnienie jej analizami i wspomnieniami – przechodzi teraz na następne pokolenie”.

Zadanie to w różnorodnych formach dostrzeżono i częściowo jest już ono realizowane w różnych krajach, czego dowodziły sprawozdania z krajów członkowskich Komitetu – inicjatywy pedagogiczne z Francji i Belgii kierują się medialnie do młodych ludzi, zaprezentowano również koncepcje wystaw z Niemiec, Czech, Luksemburga i Grecji. W wielu sprawozdaniach podkreślano także współpracę z Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau – na przykład komitet słoweński planuje w październiku bieżącego roku wyjazd do Miejsca Pamięci w Auschwitz, w którym udział wezmą uczniowie z czterech gimnazjów, a także ocalona z Auschwitz Sonja Vrscaj.

Przewodniczący MKO Roman Kent (Nowy Jork) otworzył obrady XV Walnego Zgromadzenia (© Bernd Oertwig)
Przewodniczący MKO Roman Kent (Nowy Jork) otworzył obrady XV Walnego Zgromadzenia (© Bernd Oertwig)  

W związku z tą tematyką z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy zgromadzenia wysłuchali sprawozdania Andrzeja Kacorzyka, wicedyrektora Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, który mówił o zaangażowaniu pedagogicznym, rosnących liczbach zwiedzających oraz wyzwaniach związanych z obszernymi pracami konserwatorskimi, przede wszystkim w Birkenau.

Szczególny akcent postawili również na tym zebraniu młodzi ludzie: niemieccy uczniowie szkoły zawodowej Volskwagen AG, polscy uczniowie szkół zawodowych, a także wolontariusze z Niemiec, Austrii i Ukrainy, towarzyszący ocalonym z Auschwitz oraz wszystkim delegatom w czasie uczestnictwa w oficjalnych uroczystościach upamiętniających ofiary Auschwitz i Birkenau, a którzy chętnie posłuchaliby ich dłużej podczas wieczornego spotkania w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. 

 
leer
Header UN Secretary General

 

 

List do uczestników zgromadzenia skierował sekretarz generalny ONZ António Guterres

"You give hope to those who are oppressed today"

I extend warm greetings to the members of the International Auschwitz Committee and Holocaust survivors and their families gathered at the Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp.

I join you in remembering the millions of loved ones lost during the Holocaust. The lives you have built as Holocaust survivors are testimony to your strength, courage and determination. You give hope to those who are oppressed today, and your voices have highlighted the global imperative to combat anti-Semitism and other forms of discrimination, to protect the most vulnerable, to defend democratic institutions and to be vigilant for the signs of genocide and other crimes.  

As the number of survivors dwindles, the Auschwitz Committee faces the challenge of preserving memory and ensuring that future generations carry forward the torch of remembrance. The United Nations is strongly committed to this effort through its global Holocaust remembrance and education programme -- and through our wide-ranging efforts to uphold human rights and build a future of dignity for all.

In that spirit of solidarity, I wish you a successful meeting.

Oświęcim, Poland, 29 August 2017 

List do uczestników

zgromadzenia skierował prezydent RP Andrzej Duda

Grußwort Andrzej Duda

List do uczestników zgromadzenia skierował prezydent Austrii Alexander Van der Bellen

„Bolesna jest świadomość, że wciąż jesteście Państwo przepełnieni troską”


Grußwort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Generalversammlung des Internationalen Auschwitz Komitees vom 28. bis 31. August 2017 in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim/Auschwitz


Sehr geehrter Herr Kent!
Sehr verehrte Damen und Herren!
Mein ganz besonderer Gruß gilt Ihnen, den Überlebenden von Auschwitz-Birkenau und Ihren Angehörigen!


Ich danke zunächst dem Internationalen Auschwitz Komitee sehr herzlich für die Einladung zu einer Grußbotschaft anlässlich der diesjährigen Generalversammlung. Ich bin vor allem auch deshalb dankbar, weil es mir die Gelegenheit gibt, den hochbetagten Überlebenden aus zahlreichen Ländern in Begleitung ihrer Kinder und Enkelkinder meinen tiefen Respekt und meine Anerkennung auszusprechen. Sie haben keine Mühen gescheut, hierher zu kommen an jenen Ort, der für die Welt ein Symbol der totalen Entmenschlichung und Barbarei ist, und der für Sie die buchstäbliche Hölle auf Erden war: Auschwitz-Birkenau.

Ich glaube, was Sie in jener Zeit erleiden mussten, mitten in Europa und mitten im 20. Jahrhundert, können keine Worte wirklich beschreiben und kein Gefühl je wirklich erfassen. Wir können Ihnen nur zuhören und erahnen, welche Last der Erinnerung Sie tragen. Sie haben dennoch Ihr Leben weitergelebt und geben die Erinnerung als Mahnung und Motivation weiter, vor allem an die Jugend.

Auch in diesen Tagen und an diesem Ort des Schreckens geht es Ihnen darum, Menschen zu motivieren, sich zu den Werten Demokratie und Menschlichkeit, Toleranz und Mitgefühl nicht nur zu bekennen, sondern sie auch mit Leben zu erfüllen. Es ist allerdings auch sehr schmerzhaft für uns als Repräsentanten der Politik und zugleich auch als Bürgerinnen und Bürger Europas, zu wissen, dass Sie in der aktuellen Gegenwart erneut von Sorge erfüllt sind.

Ihre Betroffenheit angesichts von Gewalt, von Terror, Hass und Intoleranz, und besonders von verschiedenen Formen des Antisemitismus muss jeden Menschen bekümmern, der auch nur die geringste Kenntnis von jenen Ereignissen hat, die Sie heute zusammenführen.

Ich möchte daher zum Abschluss noch etwas zum Ausdruck bringen: Es ist Ihnen sehr, sehr wichtig hier zu sein und die Erinnerung an eine furchtbare Zeit aufrecht zu halten und weiterzugeben. Ich weiß aber auch, dass es vielen Menschen aller Generationen, aller Schichten und Religionen in Europa sehr wichtig ist, dafür zu sorgen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung heute, wenn wir tatsächlich aus der Vergangenheit gelernt haben.

Von diesem Ziel dürfen wir nicht abweichen.

In diesem Sinn danke ich dem Internationalen Auschwitz Komitee für sein Engagement und sende Ihnen allen meine besten Wünsche für eine würdige und gelungene Generalversammlung!

Unterschrift Alexander van der Bellen

List do uczestników zgromadzenia skierował prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier

„Niedługo nie będziemy mieli wśród nas nikogo, kto był naocznym świadkiem zbrodni, kto odczuł cierpienie na własnej skórze”


Grußwort an die Teilnehmer der Generalversammlung des Internationalen Auschwitz Komitees vom 28. – 31. August 2017
in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim / Auschwitz

Sehr geehrter Herr Kent,
verehrte Überlebende von Auschwitz-Birkenau,
liebe Angehörige,
meine Damen und Herren,


über zwei Generationen ist es nun bald her, dass das Vernichtungslager Auschwitz-­Birkenau von der Roten Armee befreit wurde. Bis dahin waren Millionen europäischer Juden, Sinti und Roma, sowjetische Kriegsgefangene, politische Häftlinge und Widerstandskämpfer aus Polen und vielen Ländern Europas in den Lagern oder bei Massenerschießungen oder auf andere Weise von Deutschen oder unter deutschem Kommando umgebracht worden. Es war ein bewusst beschlossenes, eiskalt in die Tat umgesetztes Vemichtungsprojekt. Es sollte nach dem Willen des verbrecherischen Systems keine Juden mehr in Europa geben.

Auschwitz ist seitdem das weltweit bekannte und nie mehr vergessene reale Symbol dieses unerhörten und historisch nie dagewesenen Antihumanismus und Zivilisationsbruchs geworden. Es ist aber zuerst ein deutscher Erinnerungsort - obwohl er, wie auch die vielen anderen Orte des Völkermordes, wie Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Chelmno, Bronnaja Gora, von Deutschland aus gesehen weit im Osten liegt. Die Tat sollte so den Deutschen im Reich möglichst verborgen bleiben – aber die Erinnerung daran darf uns heutigen Deutschen nicht aus dem Blick geraten. Als Ort der Erinnerung und als Ort der Verpflichtung, der Mahnung und der bleibenden Verantwortung, so können wir sagen, liegt Auschwitz mitten in Deutschland.

Das Internationale Auschwitz Komitee leistet seit vielen Jahren diese große Erinnerungsarbeit. Ich möchte Ihnen dafür heute ausdrücklich als Bundespräsident danken – und ich möchte Sie bitten, Ihre Arbeit weiter so engagiert zu tun, die doch aus mancherlei Gründen von Jahr zu Jahr wichtiger wird.

Navid Kermani, der deutsche Schriftsteller mit iranischen Wurzeln, hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass es zu den großen integrationspolitischen Aufgaben gehört, den Millionen von Zuwanderern, die in Deutschland Heimat gefunden haben, begreiflich zu machen, dass auch die Erinnerung an die deutsche Schuld zur Integration dazugehören muss. Er schreibt: „Wer sich in Deutschland einbürgern lässt, wird auch die Last tragen müssen, Deutscher zu sein. Spätestens in Auschwitz wird er sie spüren ... "

Es ist eine Frage, die mich auch ganz grundsätzlich bewegt, die Frage nämlich, wie eine Vergangenheit gegenwärtig bleibt, wenn die biographischen Bezüge fehlen, oder wenn sie sich allmählich auflösen, weil neue Generationen sich schwertun, hier ihre eigene Geschichte wiederzuerkennen. Wir werden bald niemanden mehr unter uns haben, der die Verbrechen mit eigenen Augen gesehen, das Leid am eigenen Leib gespürt hat.

Wir müssen davon weiter erzählen, wir müssen das Vergangene weiter erinnern. Gerade dann, wenn wir nur noch nachsprechen, nachlesen, nachhören können, was andere erlebt und an Erlebtem uns anvertraut haben. Denken wir gerade an die jüdischen Schriftsteller und Gelehrten, die nach dem Krieg und trotz der schwersten Verbrechen nach Deutschland zurückgekehrt sind und hier Zeugnis gegeben haben, von einer Zivilisation, einer Humanität, einer Kultur, die wir mangels eines besseren Begriffs deutsch-jüdisch nennen, die die Nazis vernichten wollten, und die Menschen wie Peter Weiss, Paul Celan, Marcel Reich-Ranicki, Ernst Bloch, Theodor W. Adorno, Ilse Aichinger, Nelly Sachs und so viele andere noch einmal, wie Navid Kermani schreibt, geborgen und uns und der ganzen Welt des Geistes als kostbares Erbe hinterlassen haben.

Noch einmal danke ich von ganzem Herzen Ihnen allen, den Mitgliedern und Unterstützern des Internationalen Auschwitz Komitees für Ihr Engagement und Ihren Einsatz und sende Ihnen für Ihre Generalversammlung die besten Wünsche.

Unterschrift Frank-Walter Steinmeier
 
Delegacja węgierska z ocaloną z Auschwitz Evą Fahidi przy pomniku w Brzezince, po prawej węgierska działaczka romska Erika Horvath (© Bernd Oertwig)
Delegacja węgierska z ocaloną z Auschwitz Evą Fahidi przy pomniku w Brzezince, po prawej węgierska działaczka romska Erika Horvath (© Bernd Oertwig)  
Obrady Walnego Zgromadzenia, z przodu po prawej delegacja z Izraela (© Bernd Oertwig)
Obrady Walnego Zgromadzenia, z przodu po prawej delegacja z Izraela (© Bernd Oertwig)
 
Wiceprzewodniczący wykonawczy MKO Christoph Heubner przedstawia delegatom sprawozdanie prezydium (© Bernd Oertwig)
Wiceprzewodniczący wykonawczy MKO Christoph Heubner przedstawia delegatom sprawozdanie prezydium (© Bernd Oertwig) 
Członkowie prezydium MKO, od lewej: Christoph Heubner (Berlin), Marian Turski (Warszawa), Roman Kent (Nowy Jork), prof. Felix Kolmer (Praga), Henri Goldberg (Bruksela), Noah Klieger (Tel Awiw-Jafa). (Brakuje Raphaela Esraila (Paryż), Kazimierza Albina (Warszawa) i prof. Jefima G. Gologorskiego (Moskwa).) Polskim wiceprzewodniczącym wybrany został dodatkowo do prezydium ocalony z Auschwitz Stanisław Zalewski. Ponadto Walne Zgromadzenie, jako członków drugiego pokolenia ocalonych, oddelegowało do prezydium: Martę Mala (Praga), Lili Haber (Tel Awiw-Jafa), Hannah Lessing (Wiedeń), Györgi Mihalia (Budapeszt), Frédéric Crahay (Bruksel) i Piotra Wiślickiego (Warszawa) (© Bernd Oertwig)
Członkowie prezydium MKO, od lewej: Christoph Heubner (Berlin), Marian Turski (Warszawa), Roman Kent (Nowy Jork), prof. Felix Kolmer (Praga), Henri Goldberg (Bruksela), Noah Klieger (Tel Awiw-Jafa). (Brakuje Raphaela Esraila (Paryż), Kazimierza Albina (Warszawa) i prof. Jefima G. Gologorskiego (Moskwa).) Polskim wiceprzewodniczącym wybrany został dodatkowo do prezydium ocalony z Auschwitz Stanisław Zalewski. Ponadto Walne Zgromadzenie, jako członków drugiego pokolenia ocalonych, oddelegowało do prezydium: Martę Mala (Praga), Lili Haber (Tel Awiw-Jafa), Hannah Lessing (Wiedeń), Györgi Mihalia (Budapeszt), Frédéric Crahay (Bruksel) i Piotra Wiślickiego (Warszawa) (© Bernd Oertwig)