MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
Christian Wulff © Boris Buchholz
Christian Wulff © Boris Buchholz 

6 wrzesień 2011: Uroczystość żałobna ku pamięci Noacha Fluga w Przedstawicielstwie Dolnej Saksonii w Berlinie

Przemówienie Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Christiana Wulffa

Zgromadziła nas tutaj dzisiaj pamięć o Noachu Flugu, pamięć o jednym z tych Wielkich. Noach Flug wycierpiał coś niewyobrażalnego i dokonał rzeczy nadzwyczajnych Z niemieckich rąk spotkało go okrucieństwo, a mimo to był jednym z pierwszych, którzy wyciągnęli do Niemców rękę w geście pojednania. Miał wszelkie powody do goryczy, a obdarował nas swoją serdecznością, swoim humorem
i radością życia.

Po raz ostatni spotkałem się z nim w czasie mojej wizyty w Jerozolimie. Jego serdeczna i wielkoduszna osobowość wywarła na mnie głębokie wrażenie. Jego żona, Dorota Flug, która dzisiaj niestety nie może być z nami, towarzyszyła mu i wspierała go od czasu ich wspólnego pobytu w łódzkim Getcie. Wiem o szczególnie zażyłej więzi istniejącej między nimi, dlatego też moje szczególne wyrazy współczucia skierowane są do pani Doroty Flug. Wyrazy współczucia kieruję również do rodziny, która jest tutaj reprezentowana przez wnuka, pana Boaza Levina i wszystkich współtowarzyszy.

Przed rokiem, tutaj, w tym miejscu, z okazji uroczystych obchodów 10-lecia powstania Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" Noach Flug zapoznał nas ze swoją wstrząsającą biografią.

W wieku czternastu lat, tak opowiadał, został zmuszony do przesiedlenia się ze swojego rodzinnego miasta Łodzi do Getta. Tam przyłączył się do ruchu oporu przeciwko narodowosocjalistycznemu terrorowi. W 1944 roku został deportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz i zmuszony w czasie ewakuacji obozu do udziału w marszu śmierci. Z tego ponad pięcioletniego, niewyobrażalnego męczeństwa został wreszcie wyzwolony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Ebensee. Podczas tej uroczystości, spoglądając wstecz Noach Flug powiedział o sobie: " Miałem 20 lat i ważyłem 32 kilo. Kiedy wróciłem do Łodzi nie żył nikt z moich ponad stu krewnych".

Niesienie pamięci o ofiarach Shoah, zabieranie głosu w imieniu ocalałych z Holokaustu i praca na rzecz porozumienia między Żydami i nie-Żydami, między Izraelem i Niemcami były dziełem życia Noacha Fluga. Z głębokim szacunkiem kłonimy się przed nim i przed jego tak niezwykłym dziełem życia.

"Pamięć - tak mówił tutaj, w Przedstawicielstwie Dolnej Saksonii, w swoim pamiętnym i wielokrotnie cytowanym przemówieniu – jest jak woda. Jest ona niezbędna do życia i poszukuje swoich własnych dróg do nowych miejsc i do innych ludzi. Jest zawsze konkretna. Ma przed oczyma twarze i miejsca, zapachy i odgłosy. Nie posiada daty upływu ważności".

Przekazywanie pamięci oznaczało dla niego opowiadanie młodym ludziom o okrucieństwie Shoah i przyczynianie się do tego, aby taki upadek cywilizacji nie mógł się powtórzyć. Swoimi pozbawionymi goryczy opisami wywierał głębokie wrażenie na słuchaczach. Jego pamięć stała się naszą pamięcią. Jako Prezydentowi Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, na które to stanowisko został wybrany przez ocalałych z obozu Auschwitz-Birkenau w 2002 roku, leżało mu szczególnie na sercu zachowanie tego Miejsca Pamięci i praca pedagogiczna Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Noach Flug występował w imieniu ocalałych z Holokaustu z ogromnym poczuciem sprawiedliwości.

Na Konferencji ds. Roszczeń Żydowskich z niezłomnością przypomniał nam o naszych zobowiązaniach wobec ocalałych z Shoah ofiar. Najważniejszą intencją Noacha Fluga było umożliwienie im życia w godności. Położył on ogromne zasługi w założenie Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość", fundacji na rzecz odszkodowań dla byłych przymusowych robotników.

Noach Flug należy do grona ojców przyjaźni niemiecko-izraelskiej. To, że w latach osiemdziesiątych, będąc izraelskim dyplomatą pozwolił się przenieść do Bonn nie było oczywiste, to był jego bardzo osobisty sygnał. Tam stawiał nieustannie w centralnym punkcie wspólną przyszłość naszych obu państw.

Za swoje wszechstronne zasługi na rzecz stosunków między Izraelczykami i Niemcami, między Żydami i nie-Żydami Noach Flug został odznaczony przez mojego poprzednika Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Cieszę się, że posiane przez Noacha Fluga ziarno przyjaźni niemiecko – izraelskiej wzeszło. To, że Pan Panie Levin studiuje dzisiaj w Berlinie jest tego najpiękniejszym dowodem. Noach Flug obdarował nasz kraj. Cóż za prezent i cóż za humanitaryzm!

Noach Flug obdarzył nas Niemców swoim zaufaniem. Był przekonany, że rozliczymy się z naszą przeszłością i będziemy zwalczać antysemityzm i prawicowy ekstremizm zarówno dzisiaj, jak i jutro.

W osobie Noacha Fluga tracą Niemcy wspaniałego przyjaciela i prawdziwy przykład człowieczeństwa. Jego przesłaniem były: szczerość, porozumienie i pojednanie. Noach Flug pozostanie wzorowym przykładem, tego, że pamięć o Shoah jest podstawą i stałą częścią naszej wspólnej przyszłości. Dzieło jego życia i jego ludzka wielkość oznaczają dla nas polecenie i zobowiązanie. Będziemy dalej szli jego drogą. Dziękujemy Noachu Flug.