MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
Pianista Igor Levit © Boris Buchholz 
Pianista Igor Levit © Boris Buchholz  
 

MKO uhonorował pianistę Igora Levita "Statuetką pamięci"

"Nie boję się, jestem wściekły"

"Nie boję się, jestem wściekły“, oświadczył pianista Igor Levit w swym podziękowaniu po odebraniu statuetki  "B". Pytał, jak ten kraj może dopuścić do tego, by politycy pod presją neonazistów zmuszani byli do ustępowania ze swych stanowisk.
Przedtem Christoph Heubner, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, w swej laudacji określił Igora Levita jako „człowieka w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa“.  Powiedział, że Igor Levit „odważnie, kreatywnie i z radością życia przeciwstawia się antysemickiej i skrajnie prawicowej nienawiści, broniąc wartości demokracji”. Ocaleni z ogromnym uznaniem odnoszą się do faktu, że nie daje się on zastraszyć prawicowymi i rasistowskimi pogróżkami, które otrzymuje.  

Artystka Michèle Déodat, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, Heinrich Bedford-Strohm oraz wiceprzewodnicząca Bundestagu Petra Pau pogratulowali Igorowi Levitowi, dziękując mu za zaangażowanie.

Statuetka ma kształt litery „B” i przypomina literę w napisie „ARBEIT MACHT FREI” zamieszczonym nad bramą Auschwitz, którą więźniowie potajemnie odwrócili, wykonując napis na rozkaz SS. Dla więźniów akcja ta była symbolem ludzkiej godności i oporu wobec wszechobecnego zabijania i nienawiści szerzonej w Auschwitz przez SS. Ocaleni z Auschwitz od 2010 roku honorują „statuetką pamięci” osobistości angażujące się przeciwko antysemityzmowi i skrajnie prawicowej nienawiści, jak również na rzecz pełnego tolerancji i godności wspólnego życia w demokracji.

Wykorzystanie statuetki „B“ w dzisiejszej formie przez MKO było pomysłem francuskiej artystki Michèle Déodat. Wykonywane są one w fabryce Volkswagena w Hanowerze przez młodzież uczącą się tam zawodu. Dotychczas wręczono 25 statuetek. Odznaczono nimi między innymi kanclerz Angelę Merkel, prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, Sigmara Gabriela, papieża Franciszka, brytyjskiego następcę tronu księcia Karola oraz prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena. Ostatnią osobą uhonorowaną statuetką była nadburmistrz Zwickau, Pia Findeiß.

 
od lewej: Michèle Déodat, Igor Levit, Christoph Heubner © Boris Buchholz
od lewej: Michèle Déodat, Igor Levit, Christoph Heubner © Boris Buchholz 
Michèle Déodat © Boris Buchholz
Michèle Déodat © Boris Buchholz
 
Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Heinrich Bedford-Strohm © Boris Buchholz
Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Heinrich Bedford-Strohm © Boris Buchholz
 
Wiceprzewodnicząca Bundestagu Petra Pau © Boris Buchholz
Wiceprzewodnicząca Bundestagu Petra Pau © Boris Buchholz
 
Wiceprzewodniczący MKO Christoph Heubner © Boris Buchholz
Wiceprzewodniczący MKO Christoph Heubner © Boris Buchholz  
 
Przemówienie Igora Levita © Boris Buchholz 
Przemówienie Igora Levita © Boris Buchholz