MKO :: Pamięć o wczoraj, odpowiedzialność za jutro

Stauffenbergstraße 13/14
10785 Berlin
Niemcy

Telefon: ++ 49 (030) 26 39 26 81
Telefax: ++ 49 (030) 26 39 26 83

URI: https://www.auschwitz.info/

Serwis nawigacyjny:
 
Nawigacja językowa:
 
Nawigacja językowa:
 
 
 
 
24.01.2020

Ocaleni gratulują: Polska uhonorowala pisarkę Zofię Posmysz

 
 
MKO logo

 

 

 

Dziś w Warszawie – krótko przed 75. rocznicą wyzwolenia Auschwitz – Zofia Posmysz, polska ocalona z Auschwitz i pisarka, uhonorowana została przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego.

Zofia Posmysz, urodzona w 1923 roku, jako osiemnastolatka i członkini polskiego ruchu oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu w 1942 deportowana została do Auschwitz-Birkenau, a następnie do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W maju 1945 roku wyzwolona została przez armię amerykańską w pobliżu Neustadt-Glewe, po czym wróciła do Polski. Po wyzwoleniu i studiach pracowała jako dziennikarka i pisarka, a w 1962 roku ogromny rozgłos przyniosło jej słuchowisko „Pasażerka z kabiny 45“. Słuchowisko, które później ukazało się jako powieść przetłumaczona na wiele języków, opowiada o fikcyjnym spotkaniu podczas rejsu transatlantyckiego ocalonej z Auschwitz z byłą nadzorczynią SS. W 1968 roku powieść Zofii Posmysz posłużyła kompozytorowi Mieczysławowi Weinbergowi za podstawę libretta do opery „Pasażerka“, od 2010 roku wystawianej na całym świecie i uchodzącej za główne dzieło kompozytora. W 2019 roku operę zainscenizowano w Gerze i Brunszwiku, w tym roku od maja będzie ją można usłyszeć i obejrzeć w Państwowym Teatrze Kraju Saary w Saarbrücken.

Z okazji uhonorowania Zofii Posmysz Christoph Heubner, wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podkreślił:

"Zofia Posmysz swym dziełem artystycznym i postawą głęboko poruszyła i wzruszyła wielu ludzi w Niemczech. Mimo podeszłego wieku ciągle na nowo szuka spotkań z Niemcami, by opowiadać im o swych przeżyciach w Auschwitz i późniejszej drodze życiowej. Jako człowiek, na którego osobowość ogromny wpływ ma religijność i pokładana w młodych ludziach nadzieja, stała się wnikliwą prekursorką rozmowy polsko-niemieckiej. Ocaleni z Auschwitz na całym świecie dziękują jej za dokonania artystyczne i gratulują odznaczenia.“